Na naši šoleg polega pouka poteka tudi veliko drugih dejavnosti. V tem šolskem letu, ko zgradba naše šole šteje 100 let, vam želimo predstaviti nekatere izmed teh dejavnosti. V četrtek, 20. 10. 2016, se bodo v LIKOVNI USTVARJALNICI, LEGO KONSTRUIRANJU in KONSTRUIRANJU Z GRADNIKI predstavili učenci od 2.  do 4. razreda. Ustvarjali bodo v šolski jedilnici od 16. do 17. ure. Vabimo vas, da se ustavite v jedilnici šole  in jih pogledate.