Vse udeležence nadaljevalnega tečaja smučanja in deskanja na snegu obveščamo, da bodo dobili položnice za plačilo prvega obroka po počitnicah – rok plačila bo konec novembra. Drugi obrok bo decembra in zadnji januarja.

Učitelj športa Benjamin Sakač