Vseslovensko tekmovanje šolskih ansambelskih skupin – ŠANS 2017 na OŠ Jakobski dol.