V okviru vsebin KARIERNE ORIENTACIJE, ki ga na šoli izvaja svetovalna služba, se bodo učenci 9. razredov prostovoljno udeležili   delavnic na Gimnaziji Murska Sobota.  Učenci so imeli na voljo izbrati 3 delavnice izmed 9-ih iz različnih predmetnih področij, ki  bodo potekale v sredo, 4. 10. 2017 od 12. do 14. ure v prostorih GMS. Izvajalci bodo tamkajšnji profesorji. Učenci bodo odsotni od 4. šolske ure naprej in sicer bodo abonirani učenci pred odhodom opravili kosilo na šoli.  Spremljala jih bo svetovalna delavka  Alenka Gruškovnjak.  Po delavnicah se bomo vrnili skupaj proti šoli, po želji in predhodni seznanitvi spremljevalke,  pa učenci lahko gredo po delavnicah direktno domov.