Skupaj z RK Slovenije smo organizirali 17. tradicionalno enodnevno kampanjo Drobtinica. Naša šola jo je organizirala drugič. Z akcijo Drobtinica RK dopolnjuje programe socialne pomoči otrokom iz socialno šibkejših okolij, ozavešča slovensko javnost glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter vzpodbuja čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski. Sredstva smo zbirali na stojnici tako, da smo zamenjali kruh za prostovoljni prispevek mimoidočih. Na stojnici so sodelovale učenke iz 8. in 9. razreda.  Ves zbrani prispevek je ostal šoli z namenom kritja prehrane socialno šibkih.