Kot prejšnja leta, je bila tudi letos naša šola povabljena k sodelovanju in pripravi razstave ter vseh spremljajočih dogodkov, katere je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije in sicer od 20. do 23. novembra v Murski Soboti z že stalnim naslovom Mladi za napredek Pomurja. Dogodki so se odvijali v trgovskem centru Maximus, združeni pod imenom IZUM oz. inovativnost, znanost in ustvarjalnost mladih. Učenci naše šole so se predstavili z izdelki na temo Stare pisave. Izdelali so podlage ter pisala za pisanje, ki so jih naredili iz das mase, papirja, lesa, blaga ipd. Nanje so odtiskovali ali pa zapisovali svoje znanje o starih pisavah, pisalih in podlagah, ki so se ga naučili pri pouku zgodovine. Razstava je bila prijavljena tudi v ocenjevalni del, na katerem smo v svoji skupini prejeli drugo mesto, na kar smo vsi seveda zelo ponosni.