Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 2. 9. 2019 za posamezno osnovno šolo določilo tretji predmet, pri katerem se bo v 9. razredu preverjalo znanje pri NPZ. Za Osnovno šolo II Murska Sobota je bil za šolsko leto 2019/20 določen predmet zgodovina (ZGO).