V tednu otroka so učenci predmetne stopnje opravili dneve dejavnosti. Šesti razredi so 4. 10. 2018 obiskali gradbeno podjetje Pomgrad. Osmošolci so  1. 10. 2018 raziskovali Dolenjsko (JE Krško, Kostanjeviška jama in Muljava), 7. 10 2019 pa so proučevali dve tematiki: Na pragu odraslosti in Temeljni postopki oživljanja. Teden so zaključili devetošolci, ko so 10. 10. 2019 odkrivali znamenitosti Notranjske (Vrhnika, Cerkniško jezero, Idrija).

Zapisali: Hedviga Kovač, Marinela Pap