V imenu mestne občine Murska Sobota naprošamo starše, da izpolnijo spodnjo anketo na temo rabe energije v gospodinjstvu.

https://www.1ka.si/a/240016

Mestna občina Murska Sobota je pristopila k pripravi analize o rabi energije v gospodinjstvih. Namen analize je kasnejše izvajanje ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka v Mestni občini Murska Sobota, zato bi Vas želeli povabiti k sodelovanju. Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali nekaj minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.