Naši možgani so kot super napredni računalnik, v katerem se odvijajo ustvarjalni procesi. Tudi naši možgani, tako kot računalniki, potrebujejo nenehno nadgradnjo, nenehen dotok informacij. Le tako jih spodbudimo, da zahtevajo več. In branje je najboljši način za vnos podatkov v naš sistem. Brez novih informacij nazadujemo, narejeni pa smo za to, da se razvijamo in rastemo. Vedno je bilo in vedno bo tako. S knjigami se potopiš v nek nov svet in odkrivaš nove stvari. To je tako, kot če bi živel več življenj. Ob druženju nas je v drug svet tokrat popeljala pravljičarka Vesna Radovanovič.