V okviru karierne orientacije svetovalna delavka na šoli izvaja poklicno svetovanje v obliki timskega pogovora v sestavi, katerega obvezni član je učenec/učenka skupaj s starši, razredničarko/razrednikom in svetovalno delavko. Pogovora se udeležite prostovoljno, v skladu z interesom in željo. Priporočam, da izkoristite čas tedenske pogovorne  ure razredničarke/razrednika. Pogovor je svetovalne narave in sloni na poznavanju učenčevih/učenkinih učnih rezultatov in sposobnosti ter predhodno izpolnjenem e-Vprašalniku o poklicni poti s strani učenca/učenke. Vljudno vabljeni na timski svetovalni pogovor, ki ga dogovorite preko učenca/učenke ali pa sami pokličete na eno izmed telefonskih številk svetovalne službe (Alenka Gruškovnjak): 041 395 760 ali 02 530 84 24.