Načrt OŠ II Murska Sobota za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Načrt OŠ II Murska Sobota – koronavirus.pdf

 

Uradne informacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede koronavirusa.

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije