Načrt OŠ II Murska Sobota za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

[ilink url=”http://os2ms.splet.arnes.si/files/2020/03/NacrtOSIIMSkorona.pdf”]Načrt OŠ II Murska Sobota – koronavirus.pdf[/ilink]

 

Uradne informacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede koronavirusa.

[ilink url=”https://www.gov.si/novice/2020-02-24-preliminarne-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/”]Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije[/ilink]