S strani Centra za socialno delo smo bili naprošeni, da objavimo obvestilo v zvezi z vlogami za otroški dodatek, vrtec in štipendije.