Učenci od vključno 6. do 9. razreda se ta teden izobražujejo na daljavo. Učitelji posameznih predmetov so tem učencem v šoli posredovali gradiva in navodila za delo doma.

Vsi razredniki od 6. – 9. razreda v tem tednu vzpostavjajo kontakt z učenci v razrednih spletnih učilnicah. V primeru dela od doma po jesenskih počitnicah, bomo uporabljali tudi ostale spletne učilnice.

Prihod v šolo za učence od 2.C do 5.C razreda je v četrtek, 22. 10. 2020. Doma delajo po navodilih učiteljic, ki so jih že dobili v šoli. Razredničarke bodo v razrednih spletnih učilnicah objavile obvestilo o aktivnostih v četrtek in petek (preverjanje, ocenjevanje, dan dejavnosti, …).

V prihodnjem tednu želimo vsem učencem mirne in zdrave počitnice. Nadaljnje informacije o izvajanju vzgojno – izobraževalnega dela bomo objavili pred ponovnim pričetkom pouka.