V času izobraževanja na daljavo lahko tople obroke na šoli prevzamejo tudi učenci, ki so na kosilo prijavljeni in so samoplačniki. Kosilo prijavite na elektronski naslov  alenka.gruskovnjak@os2ms.si ali pokličete na mobilni telefon svetovalne delavke: 041 395 760, in sicer do ponedeljka, 9. 11. 2020 do 18. ure!

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. S sabo morate imeti lastno posodo. Vsi učenci iz Kroga in Satahovcev, od 1. do 9. razreda, obrok prevzamejo na Podružnici Krog. Možnost prevzema prijavljenega obroka bo od 11.30 do 13.30.