POSLOVNI ČAS ŠOLE:  od 9. 11. 2020 je poslovni čas šole vsak delovni dan od 8.00 do 13.00.

POMOČ IN PODPORA TER KONTAKTI:

– ravnateljica: Suzana Fartelj, suzana.fartelj@os2ms.si, 041 378 414

– pomočnica ravnateljice: Anita Borovič, anita.borovic@os2ms.si, 031 564 431

– tajništvo: sola@os2ms.si, 02 530 84 20, 051 215 269

-računalniško področje: Matej Temlin, matej.temlin@os2ms.si

– svetovalna služba: Alenka Gruškovnjak, alenka.gruskovnjak@os2ms.si, 041 395 760