Informativni dnevi na srednjih šolah letos potekajo on-line, v petek, 12. 2. 2021 in v soboto 13. 2. 2021.  V petek se bosta odvijali dve predstavitvi: ena ob 9. uri in druga 15. uri;  v soboto pa samo ena predstavitev ob 9. uri. Priporočamo, da o tem preverite na spletnih straneh srednjih šol, saj bi lahko srednje šole z večjim številom izobraževalnih programov naredile dodaten razpored.

On-line dostop bo enostaven in sicer bo možen, brez poprejšnje najave, dostopati direktno s spletne strani srednje šole, kjer boste našli »gumb« za vstopno povezavo.

Informacije s strani srednjih šol in dijaških domov so zbrane in pregledne na spletni strani MIZŠ na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Pri odločitvi lahko pomaga tudi Srednješolski Vpisnik, ki je letos prav tako v elektronski obliki. Vsebuje vse pomembne informacije, ki so potrebne pri prijavi v srednjo šolo in prestopu v dijaška leta. V njem so predstavljene vse slovenske srednje šole, in sicer jih predstavljajo kar sami dijaki, ki jih obiskujejo – brez cenzure predstavijo najtežje predmete, kjer imajo dijaki največkrat izzive, koliko in kako se morajo dijaki učiti čez leto, kaj jim je na svoji šoli všeč in kaj bi spremenili. Celoto zaokrožujejo še uporabne informacije, ki učencem pomagajo pri odločitvi za poklic (najbolj iskani poklici) oziroma pri vpisu (postopek vpisa v srednjo šolo, izračun točk ipd.).  E vpisnik se nahaja v spodnji prilogi.

E-VPISNIK V SREDNJE ŠOLE 2021-2022