Pričeli so se izvajati izbirni in neobvezni izbirni predmeti, pri katerih lahko zagotavljamo mehurčke in sledimo priporočilom NIJZ za preprečevanje širjenja okužb. Urnik najdete v prilogi.

Urnik izbirnih predmetov in IP