Od 08. do 12. marca 2021 bo potekalo šolsko tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti za osnovnošolce in srednješolce – tekmovanje Bober. Veseli smo vseh tekmovalk in tekmovalcev, ki bodo pomagali bobrom pri reševanju njihovih zapletov in nalog. Učenci od 2. do vključno 5. razreda rešujejo naloge v pisni obliki v šoli, učenci od 6. do 9. razreda za računalniki od doma.

Na tekmovanje se učenci prijavijo tako, da do vključno ponedeljka, 8. marca 2021, vrnejo podpisano soglasje, ki ga dobijo na spletni strani šole, pri razrednikih ali pri učitelju računalništva (Matej Temlin, P7). Na podružnični šoli Krog ga dobijo pri učiteljici Tanji Kovačič.

Na razredni stopnji bodo termini za oddelke objavljeni v dogovoru z razredniki v ponedeljek, 8. marca 2021.

Predmetna stopnja bo letos zaradi posebnih okoliščin tekmovala od doma na daljavo, in sicer v sredo med 16:00 in 18:00. Vsi pravilno in pravočasno prijavljeni tekmovalci od 6. do 9. razreda bodo imeli dostop do spletne učilnice Tekmovanje Bober 2020/21, kjer so že podrobne informacije o izvedbi in povezave do samega tekmovanja.

Gradiva povezana s tekmovanjem Bober: