Na šoli bomo izvedli pilotno e- testiranje v ponedeljek, 22. 3. 2021 za učence 9. razredov, v sredo, 24. 3. 2021 za 6. a razred in v petek, 26. 3. 2021 za 6. b razred. Za vsako skupino učencev na šoli je za izvedbo namenjenih do 90 minut. E‐test je sestavljen iz nalog iz treh različnih predmetov (učni jezik1, matematika, tuji jezik), na koncu pa sledi kratek vprašalnik o reševanju e‐testa. Analiza vprašalnika bo pripravljena v anonimizirani obliki. Pilotno e‐testiranje je namenjeno spoznavanju učencev z različnimi tehnikami reševanja nalog v e‐obliki. Z e‐testom se ne preverja znanja učencev pri posameznih predmetih, učenci ne bodo prejeli rezultatov.