Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah se bo od četrtka, 1. 4. 2021 za vse učence izvajalo na daljavo. Učenci najdejo gradiva za delo v razrednih in predmetnih spletnih učilnicah. Učenci predmetne stopnje bodo opravili dneve dejavnosti:

– petek, 2. 4. 2021 – tehniški dan – velika noč

– torek, 6. 4. 2021 – športni dan – tek podnebne solidarnosti

– v četrtek, 8. 4. 2021 – tehniški dan – vesolje.

Mrežni plani za predmetno stopnjo bodo v razrednih spletnih učilnicah objavljeni danes v popoldanskih urah.

Vse lepo in vse dobro vam želimo.