Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo osnovne šole. Pravila in
omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.