V  ČETRTEK, 6. 5. 2021, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ iz MAT. V šolo pridejo ob 8.10  in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v četrtek, 6. 5. 2021 na oglasni deski v jedilnici.

  • 6. a, 6. b– po opravljenem NPZ-ju opravi malico, nato nadaljujejo s poukom po urniku.
  • 7. a, 7. b – pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.
  • 8. a in 8. b – pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.
  • 9. a, 9. b in 9. c – po opravljenem NPZ opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.

Jutri predure odpadejo. Izbirni predmeti ter neobvezni izbirni predmeti ostanejo po urniku.