Pred nami je 1. šolski dan v šolskem letu 2021/2022, sreda, 1. 9. 2021. Ob tem poudarjamo, da se v šolo vračajo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) naj otrok, če zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Ob tem se moramo zavedati, da vrnitev v šolo vseeno predstavlja nekoliko večje tveganje za prenos bolezni, kot če smo doma, zato je pomembno, da vsi upoštevamo higienske ukrepe in se držimo smernic stroke.  Z veseljem v sredo, 1. 9. 2021 odpiramo šolska vrata in pričakujemo naše učence in sicer:

– učence od 2. do 5. razreda ob 8.00 pred glavnim vhodom v šolo

– učence od 6. do 9. razreda ob 8.30 pred glavnim vhodom v šolo

– učence 1. a ob 13.00 v veliki telovadnici

– učence 1. b ob 13.30 v veliki telovadnici

– učence od 2.c do 5.c razreda ob 8:15 pred vhodom v telovadnico,

– učence 1. c ob 12.00 v učilnici 1. c razreda.

Učenci od 2. do 5. razreda imajo prvi šolski dan pouk do 11.45, organizirano je tudi kosilo in podaljšano bivanje. Učenci od 6. do 9. razreda imajo prvi šolski dan pouk do 12.35, sledi kosilo, nato odhod domov. Učenci pridejo v šolo s šolsko torbo in šolskimi potrebščinami. Učbenike in delovne zvezke bodo učenci prejeli v prvem tednu v septembru.

V primeru, da bodo učenci prvi šolski dan iz podaljšanega bivanja odhajali prej, prinesejo podpisano soglasje staršev.

Zunanji obiskovalci počakajo pred šolo, kjer jih sprejme javni delavec. Vstop v šolo zunanjih obiskovalcev, ki upoštevajo priporočila NIJZ -ja evidentira v knjigo obiskovalcev informator, ostali zaposleni oziroma tajništvo.

Urnik kosila za 1. september 2021:

  1. razred – ob 11.10
  2. razred – ob 11.15
  3. razred – ob 11.30
  4. razred – ob 11.45
  5. razred – ob 12.35
  6. razred – ob 12.25
  7. razred – ob 12.15
  8. razred – ob 12.10