Starše, ki so v pogodbi o zagotavljanju šolske prehrane za poravnavanje obveznosti navedli plačilo preko e računa obveščamo, da se e račun aktivira preko spletne banke. Tam se vnesejo ustrezni podatki, ki jih potem šola pridobi direktno v UJP-net.