V prilogi se nahaja Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah, katerega so
pripravili na Ministrstvu za zdravje. Veljati začne od 1. 11. 2021.

2. 11. – Protokol samotestiranja učencev