Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in začne veljati 8. novembra 2021, razen člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.  Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

a) osebam, ki so mlajše od 12 let,

b) osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo učenca v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole,

c) učencem pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  • učence pri pouku športa in športne vzgoje,
  • ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

V primerih, ko učenec oziroma dijak nima zaščitne maske ali jo ne želi uporabljati, vzgojno-izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. Učencu oziroma dijaku se zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim učencem najmanj 1,5 metra.