V petek, 4. februarja, smo na šoli obeležili slovenski kulturni praznik v okviru kulturnega dneva na predmetni stopnji. V uvodu smo si preko videoposnetka ogledali proslavo. Sledilo je ustvarjanje učencev:

– 6. razredi so spoznali prekmurske literate: Ferdo, Godina, Miško Kranjec, Karolina Kolmanič, Feri Lainšček, Suzana Tratnik, Štefan Kardoš, Dušan Šarotar, Milan Vincetič in se seznanili z njihovimi literarnimi  deli

– 7. razredi so se seznanili z deli  arhitekta Jožeta Plečnikav Ljubljani in povezali Plečnikovo delo s Prešernom

– 8. razredi so poustvarjali Prešernova dela in se seznanili z poustvarjenimi deli drugih avtorjev: Andrej Rozman Roza: Urška, Boštjan Gorenc – Pižama: sLOLvenski klasiki 1, Kla kla klasiki, Zdravljico ilustratorja Damijana Stepančiča

– 9. razredi pa so poustvarjali konstruktivizem (Kosovel) pri Prešernu.”