»Po celem svetu lahko hodimo v pižami in s copati, nikomur nič ne jemljemo, pa smo vse bolj bogati, zato ker so na svetu knjige in ker znamo brati.«
(Andrej Rozman Roza)

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je za šolsko leto 2021/2022 izbrala besedila za Cankarjevo tekmovanje. Poimenovala ga je “Vedre bližine med nami”.
Tekmovanje poteka na treh ravneh. Posamezne ravni tekmovanja so bile izvedene:
 šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021
 območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021
 državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022
Tekmovanje je temeljilo na naslednjih književnih besedilih:
4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
6. in 7. razred: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori
8. in 9. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)
Za 8. in 9. razrede se je tekmovanje nadaljevalo na območni in državni ravni.
Učenci, ki so osvojili bronasta priznanja:
Niko Škraban, 4. c
Mila Čarni, 5. a
Ajda Maučec, 5. a
Etian Kuzma, 6. b
Zarja Pertoci, 6. b
Lukas Gumilar, 7. a
Luna Bobič 7. b
Chiara Jošar, 8. b
Teo Temlin, 8. b
Zala Kolmanko, 9. a
Lara Horvat, 9. b

Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili dve učenki, Chiara Jošar iz 8. b in Zala Kolmanko in 9. a. Obe učenki sta bili uspešni in osvojili srebrno Cankarjevo priznanje.
Učenka Chiara Jošar se je uvrstila na državno tekmovanje in požela lep uspeh, saj je osvojila zlato Cankarjevo priznanje.
Na njen dosežek smo izjemno ponosni, saj velja Cankarjevo tekmovanje za eno izmed zahtevnejših tekmovanj s strožjimi kriteriji ocenjevanja.
Vsem učencem iskrene čestitke za odlične rezultate.
Mentorica: Sabina Oletič