Vabimo vas k podpori in sodelovanju v Karitasovi akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in s tem otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki.
V letu 2021 je v akciji sodelovalo 208 osnovnih šol in 83 vrtcev. Skupaj se je zbralo več kot 28.000 zvezkov, od tega na naši šoli 218. Tudi letos številne družine prosijo za pomoč. Še posebej tiste, ki so prizadete zaradi brezposelnosti staršev, bolezni in drugih težkih okoliščin.
Učence in starše prosimo, da poklonijo nov, velik, črtan zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Zbiramo zvezke za več kot 13 000 otrok, ki jim Karitas pomaga s šolskimi potrebščinami.
Učenci lahko v šoli ali doma na razglednice, ki jih bodo dobili v šoli zapišejo misel, pozdrav… in/ali na zadnjo stran narišejo risbo za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Razglednico naj vložijo v darovani zvezek in ga oddajo svojemu razredniku ali v pripravljeno škatlo pri panojih v jedilnici šole.
Akcija zbiranja zvezkov bo potekala do 10. junija 2022.