1. 6. 2022 se je na OŠ II odvilo strokovno srečanje v okviru razvojne naloge (ZRSŠ OE MS) Učna okolja za 21. st. pod naslovom Tržnica dobre prakse. V projektno nalogo smo že četrto leto vključeni tudi učitelji naše šole. Na sklepnem dogodku se nas je zbralo kar 10 timov učiteljev pomurskih osnovnih in srednjih šol, kjer smo izmenjali mnenja, dobre prakse in prikazali uporabo učnih orodij pri pouku. Ta dan smo bili učitelj učitelju učitelj.

oznorMB