V četrtek, 9. junija, smo na podružnični šoli v Krogu praznovali 110-letnico šolske zgradbe v Krogu. Ob tej priložnosti je dolgoletni učitelj in vaščan Kroga, Franc Vogrinčič s pomočjo sodelavcev, izdal zbornik o 110-letnici šolstva v Krogu. Šola v Krogu je v preteklosti doživljala različne spremembe in pot do lastne zgradbe ni bila enostavna. Kljub različnim zahtevam in prilagoditvam je bila želja po šoli tako močna, da je leta 1912 postala realnost. Od takrat naprej se je razvoju šole namenjala pozornost, tako smo dobili novo večnamensko dvorano, svoj prostor pa je v stavbi našel tudi vrtec. Podoba šole se je skozi čas tudi  spreminjala.  Kot pravi pregovor »Pisana beseda ostane«, tako bo tudi ta zbornik ostal in v njem zapis o Krogu in zgodovini šole v Krogu.