Osnovne informacije o organizaciji vzgojno izobraževalnega dela na POŠ Krog od 1. 9. 2022 si lahko preberete v pripetem dokumentu.

Organizacija dela v šoli – POŠ Krog