Učenci 9. razredov so opravili dan dejavnosti na temo naravoslovnih eksperimentov. V okviru fizikalnega dela so učenci izvajali poskuse, ki so se navezovali na elektriko. V kemijsko-biološkem delu pa so bile v ospredju energijske pijače, energijske in proteinske ploščice, geli ter prehranska dopolnila. Učenci so podrobneje proučili sestavo izbranih živil ter se poučili o koristih in predvsem stranskih učinkih le teh. Na koncu pa so preverili kaj ostane v posodi po izparevanju energijske pijače. Učenci so se dela lotili zavzeto in polni novih znanj in izkušenj odšli v nov dan.