Učenci 6. in 9. razredov bodo opravili NPZ iz TJA. V šolo pridejo ob 8.10 in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v sredo, 10. 5. 2023 na oglasni deski v jedilnici.

 6. a, 6. b– po opravljenem NPZ-ju opravijo malico v jedilni šole in nadaljujejo s poukom.

 7. a, 7. b – pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom.

 8. a, 8. b, 8. c – pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom.

 9. a, 9. b – po opravljenem NPZ – ju opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo z naravoslovnim dnem: GOZDOVI:
10.00- odhod avtobusa izpred OŠ II Murska Sobota.
10.30 – prihod avtobusa in zbor pred gostiščem Puhan v Motvarjevcih, pozdravni nagovor, ogled poligona za zatiranje zlate rozge v okviru projekta Care4Climate, ogled učne poti “Pot metuljev”, diskusija o ukrepih za ohranjanje trajnega travinja z vidika ohranjanja biotske pestrosti.
11.30 – odhod avtobusa proti Dolencem.
12.00 – prihod avtobusa v ogled naprave za merjenje emisij TGP v okviru projekta Care4Climate, diskusija o ukrepih za ohranjanje trajnega travinja z vidika blaženja podnebnih sprememb.
12,50 – odhod avtobusa in povratek.
13.30 – prihod avtobusa pred OŠ II Murska Sobota.
Kosilo – se opravi v šoli.

Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo.