V torek, 26. 9. 2023, smo opravili prvi sestanek šolske skupnosti. Predstavili smo aktivnosti v preteklem šolskem letu in se seznanili z nalogami in odgovornostmi predstavnikov. Učence je pozdravila ravnateljica OŠ II, ga. Suzana Fartelj, ki je učencem namenila nekaj uvodnih in spodbudnih besede ter jim zaželela uspešno šolsko leto. V nadaljevanju smo se seznanili z načrtovanimi dejavnostmi in aktivnostmi v novem šolskem letu ter izvolili člane upravnega odbora.
Sestanki šolske skupnosti bodov tem šolskem letu potekali štirikrat, pomembnejše stvari pa bodo objavljene preko šolskega radia in plakatov. S člani upravnega odbora se bomo po potrebi srečevali tudi večkrat.
Predstavniki šolske skupnosti se bodo na razrednih urah s svojimi sošolci in razredniki pogovarjali in razpravljali o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato bodo predstavniki oddelkov te ideje predstavili na naslednjem sestanku šolske skupnosti.
Za predsednika šolske skupnosti je bil izvoljen Lukas Gumilar (9. a), namestnica predsednika je postala Lana Maglica (9. a), za člane upravnega odbora pa so bili izbrani Mirna Smodiš (9. c), Leo Koša (5. b), Lara Gumilar (3. a) in predstavnica POŠ Kroga – Ema Panker (4. c).
Naše geslo je postalo: Skupaj zmoremo veliko. Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je ustvariti skupnost, ki se bo znala pogovarjati, ki bo prepoznala in reševala probleme ter oblikovala okolje, v katerem nam bo prijetno.

Naslednji sestanek šolske skupnosti je planiran v mesecu novembru.
Sabina Oletič, mentorica šolske skupnosti