Na Podružnični šoli Krog smo sprejeli prvošolce med člane šolske skupnosti. Prireditev je potekala v šolski telovadnici, kjer so se vsi razredi predstavili s krajšim kulturnim programom. Tudi prvošolci so pokazali, kaj so se naučili v mesecu septembru. Na slovesnosti sta prisostvovali tudi ravnateljica šole ga. Suzana Fartelj in mentorica šolske skupnosti ga. Sabina Oletič. S slovesno obljubo in prejemom zahval so učenci prvega razreda postali čisto pravi šolarji!