V šolski knjižnici poteka razstava kodeksov, ki so jih izdelali učenci 8. razredov pri predmetu zgodovina, pod mentorstvom učiteljice Aleksandre Dolgov. Učenci so na svoj kreativen način predstavili eno od ljudstev o katerih so se učili (Slovane, Germane ali Hune) in delovanje Karla Velikega. Kodekse so sami estetsko oblikovali. Na razstavi je izbor kodeksov. Vabljeni k ogledu razstave!

Aleksandra Dolgov, učiteljica zgodovine in Tatjana Vučko, knjižničarka