Uro slovenščine je z zanimivim predavanjem o reformaciji v Prekmurju in na Slovenskem popestrila duhovnica Katja Ajdnik. Učenci so imeli tudi možnost videti in prelistati stare prekmurske knjige. Razmišljali smo o pomenu branja, šole in pomenu prvih knjig in slovenščine za narod in posameznika.