V četrtek, 23. 11. 2023 je na predmetni stopnji potekal tehniški dan pod naslovom “Lepa beseda lepe odnose najde.” Namen dejavnosti v razredu je bil spodbujanje učencev k ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov in s tem prispevati  za bolj kvalitetno preživljanje časa v šoli.

Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

Vsak razred je naredil razstavo izdelkov, del tega pa smo zbrali tudi na panoju v jedilnici šole.