Po nekaj letih premora nas je Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije  v okviru svojega projekta, ponovno povabila na Obrtno pot, in sicer smo si med 13. 11. 2023 in 5. 12. 2023  lahko ogledali procese dela v petih različnih podjetjih. Obrtna pot je namreč inovativen pristop k promociji poklicev, ki na trgu dela primanjkujejo.

Vključili smo učence zadnje triade v skladu z njihovimi interesi. Tako se je predstavitve različnih tehničnih poklicev ter delovnih procesov v podjetjih Megras d. o. o., Mizarstvo Šavel, Tratnjek d. o. o., Dastroj d. o. o. in AC-PROFEKT d. o. o., udeležilo 15 devetošolcev/devetošolk, 14 osmošolcev in 7 sedmošolcev. Vse predstavitve so bile približane mladi publiki in dobro vodene. Upamo, da smo učencem/učenkam vsaj do neke mere pomagali pri njihovih odločitvah, ali jih spodbudili k razmišljanju, česar si ne želijo.

Zapisala: Alenka Gruškovnjak, šolska svetovalna delavka