Izvajalec: Ekološko kulturno društvo Za boljši svet.
NASLOV PREDSTAVE : »NI PANIKE, VSE SE DA REŠIT!«
Duševno zdravje, dobro počutje posameznika je pri vsakem človeku zelo pomembno, v času odraščanja, pa še toliko bolj. Otrok in mladostnik, se na poti odraščanja sooča z veliko izzivi, ki jih je današnji čas epidemije še povečal. V gledališki predstavi se na nežen, zabaven način dotikamo
pomembnih vprašanj, ki jih otrok in mladostnik nosi s seboj v času odraščanja. Zgodba govori o dveh prijateljih, ki skozi vrtec, osnovno in srednjo šolo spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: s svojo samopodobo, učenja izražanja sebe,
zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, vpliv medijev…
Zgodba otrokom naslika tudi faze življenja, ki so še pred njimi, in jim tako
omogoča, da začnejo lažje razumevati odrasle, ki jih obdajajo v življenju
(starše, stare starše, učitelje, sorodnike,…)

  • Od 8.15 do 9.00 – 1., 2. in 3. razred, 1. c, 2. c, 3. c.

• Od 9.15 do 10.00 – 4., 5., 6. razred, 4. c, 5. c.

• Od 10.15 do 11.00 – 7., 8. in 9. razred.

Predstava traja 45 minut.