V sredo, 31. 1. so se učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost prostovoljstvo in učenci tutorji ter njihove mentorice udeležili dinamične delavnice, ki jo je pripravila youngCaritas oz. njihova aktivistka Bernarda Nagode. Delavnica je zasnovana z namenom ozaveščanja mladih o pomenu prostovoljstva in njegovem vplivu na našo skupnost. V okviru delavnice so raziskali različne oblike prostovoljstva ter spoznali akcije, ki se odvijajo v Sloveniji. Učenci so bili zelo aktivni, saj so se poskušali vživeti v osebe z določenimi lastnostmi in razmišljali, kaj je tej osebi dano oz. česa nima. V drugem delu so se razdelili v skupine in iskali ideje, kaj lahko storijo v dobro vseh ob konkretnih temah (otroci, ekologija, starejši, zdravje, telefoni). Svoje ideje so predstavili in srečanje zaključili z mislijo, da je prostovoljstvo čudovita priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj ter razvijanja socialnih veščin.