Letošnje tekmovanje v znanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje so naslovili z besedno zvezo Nevidni svetovi, saj so z njo želeli opozoriti, da je branje književnosti iskanje skritega, nevidnega, celo skrivnostnega.

»Nevidno nikoli ne bo postalo povsem vidno. Vedno je še nekaj, kar se nam izmuzne ob prvem branju, kar se morda razkrije v pogovoru o prebranem, nekaj, na kar morda sploh nismo pomislili, ko smo sledili zgodbi. Prav zato je samotno branje knjige povsem drugačno od bralnega dogodka, pri katerem je nevidno izziv in vrednota hkrati – odličen mentor branja zato ne daje receptov za razumevanje knjige, še manj vztraja, da je le njegovo razumevanje prebranega edino pravilno, ampak zastavlja pomembna vprašanja, ki so pot do nevidnih svetov.«

(Pridobljeno https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2023/09/0_Skupna-izhodisca_CT_2023_2024_.pdf, 6. 2. 2024)

Učenci 8. in 9. razredov so za letošnje tekmovanje brali pustolovsko-fantastičen roman pisateljice Irene Androjna z naslovom Modri otok.

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 28. 11. 2023, so se udeležili štirje učenci. Najuspešnejša učenca sta bila Lana Bedernjak iz 8. a in Lukas Gumilar iz 9. a, oba sta bila uspešna tudi na regijskem tekmovanju, ki je letos potekalo 16. 1. 2024 na Gimnaziji Murska Sobota, saj sta osvojila bronasto priznanje. Obema iskrene čestitke za lep dosežek.

Lani pa želimo veliko uspeha tudi na nadaljnjem državnem nivoju tekmovanja, ki bo potekalo 16. marca.

Mentorica: Sabina Oletič