Učenci 6. in 9. razredov bodo v četrtek, 9. maja opravili NPZ iz MAT. V šolo pridejo ob 8.10 in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v četrtek, 9. 5. 2024 na oglasni deski v jedilnici.
Razpored dneva:

 6. a, 6. b, 6. c– po opravljenem NPZ-ju opravijo malico v jedilni šole in nadaljujejo s poukom po urniku
 7. a, 7. b – pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urnik
 8. a, 8. b– pridejo v šolo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku
 9. a, 9. b, 9. c – po opravljenem NPZ – ju opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo s tehniškim dnem: Eksperimentalno delo. Tehniški dan traja do 12.35.

Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo.