V ponedeljek, 13. 5. 2024 bodo učenci 6. razredov opravili NPZ iz TJA, učenci 9. razredov pa iz ZGO. V šolo pridejo ob 8.10 in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v ponedeljek, 13. 5. 2024 na oglasni deski v jedilnici.

 6. a, 6. b, 6. c– po opravljenem NPZ-ju opravijo malico v jedilni šole, nato sledi športni dan na igrišču šole: atletika. V primeru dežja nadaljujejo s poukom.

 7. a, 7. b – pridejo v šolo ob 8.15 in opravijo ta dan športni dan – atletika. V primeru dežja pridejo v šolo ob 9.45, opravijo malico ter nadaljujejo s poukom.

 8. a, 8. b – pridejo v šolo ob 9.45, opravijo malico, nato pa nadaljujejo s tehniškim dnem: Obdelava podatkov. Učenci so v učilnicah P4, P6 in N8 razporejeni po matematičnih skupinah. Po 5. šolski uri sledi kosilo.

Potreben material: pisalo, matematični zvezek, geometrijsko orodje.

 9. a, 9. b, 9. c – po opravljenem NPZ – ju opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo z naravoslovnim dnem: POT METULJEV IN OGLED NAPRAVE ZA MERJENJE EMISIJ:
10.00- odhod avtobusa izpred OŠ II Murska Sobota.
10.30 – prihod avtobusa in zbor pred gostiščem Puhan v Motvarjevcih, pozdravni nagovor, ogled poligona za zatiranje zlate rozge v okviru projekta Care4Climate, ogled učne poti “Pot metuljev”, diskusija o ukrepih za ohranjanje trajnega travinja z vidika ohranjanja biotske pestrosti.
11.30 – odhod avtobusa proti Dolencem.
12.00 – prihod avtobusa in ogled naprave za merjenje emisij TGP v okviru projekta Care4Climate, diskusija o ukrepih za ohranjanje trajnega travinja z vidika blaženja podnebnih sprememb.
12,50 – odhod avtobusa in povratek.
13.30 – prihod avtobusa pred OŠ II Murska Sobota.
Kosilo v šoli.

Učenci so naj primerno oblečeni in obuti za teren S sabo imajo bidon z vodo.

Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo.