6. in 7. razred 8. in 9. razred

 

6. A 6. B 6. C 7. A 7. B
   SLJ

1.12.

Pisno ocenjevanje

1.12.

Pisno ocenjevanje

1.12.

Pisno ocenjevanje

12.12.

Pisno ocenjevanje

12.12.

Pisno ocenjevanje

   MAT

30.11.

Pisno ocenjevanje

30.11.

Pisno ocenjevanje

30.11.

Pisno ocenjevanje

20.11.

Pisno ocenjevanje

20.11.

Pisno ocenjevanje

   TJA

24. 11.

Pisno ocenjevanje

24. 11.

Pisno ocenjevanje

   LUM
   GUM
   GEO

29.11.

Oddaja projektne naloge

30.11.

Oddaja projektne naloge

14.11.

Oddaja projektne naloge

29.11.

Oddaja projektne naloge

27.11.

Oddaja projektne naloge

   ZGO

9.01.2024

Pisno ocenjevanje

9.01.2024

Pisno ocenjevanje

11.01.2024

Pisno ocenjevanje

9.01.2024

Pisno ocenjevanje

9.01.2024

Pisno ocenjevanje

   DKE
  NAR

9.11.

Pisno ocenjevanje

9.11.

Pisno ocenjevanje

10.11.

Pisno ocenjevanje

8.12.

Pisno ocenjevanje

8.12.

Pisno ocenjevanje

   NIT
   DRU
   TIT
   GOS
   ŠPO
   NIP TJN
   NIP RAČ

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.