6. in 7. razred 8. in 9. razred

 

6. A 6. B 7. A 7. B
   SLJ
   MAT

8. 6.

Pisno ocenjevanje

8. 6.

Pisno ocenjevanje

   TJA
   LUM
   GUM
   GEO
   ZGO
   DKE

5. 6.

Oddaja projektne naloge

6. 6.

Oddaja projektne naloge

  NAR
   NIT
   DRU
   TIT
   GOS
   ŠPO
   NIP TJN
   NIP RAČ

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.