6. in 7. razred 8. in 9. razred

 

6. A 6. B 6. C 7. A 7. B
SLJ 26.3.

Pisno ocenjevanje

26.3.

Pisno ocenjevanje

   MAT
   TJA 11.4.

Pisno ocenjevanje

11.4.

Pisno ocenjevanje

11.4.

Pisno ocenjevanje

22.3.

Pisno ocenjevanje

22.3.

Pisno ocenjevanje

   LUM
   GUM
   GEO 22.5.

Pisno ocenjevanje

21.5.

Pisno ocenjevanje

   ZGO 28.5.

Pisno ocenjevanje

28.5.

Pisno ocenjevanje

   DKE
  NAR 17.5.

Pisno ocenjevanje

17.5.

Pisno ocenjevanje

   NIT
   DRU
   TIT
   GOS
   ŠPO
   NIP TJN
   NIP RAČ

Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.