Projekt je potekal v šolskem letu 2014/15.

Aktivnosti projekta Popestrimo šolo

2015 april – Popestrimo šolo.pdf – predstavitev dejavnosti v mesecu aprilu.

2015 marec – Popestrimo šolo.pdf – predstavitev nekaterih aktivnosti v mesecu marcu.

 

 »Z roko v roki«

POS_logoV mesecu novembru, smo uspešno opravili prijavo, na razpis projekta, Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Popestrimo šolo. Učenci naše in partnerske šole iz Male Nedelje, se bodo lahko udeleževali številnih aktivnosti, ki jih je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter Evropska unija, iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Vsaka aktivnost bo potekala izven šolskega urnika, nekatere pa se bodo izvajale tudi med šolskimi počitnicami in ob sobotah. Aktivnosti, katerih se lahko udeležijo učenci, so brezplačne. Za učence smo pripravili širok izbor aktivnosti, v katere se bodo  vključevali prostovoljno.

Pred vključitvijo otroka v projekt, bo potrebno izpolniti soglasje, na to pa še prijavnice za določeno aktivnost, katere se bo Vaš učenec želel udeležiti.

Urnik in aktivnosti bodo objavljeni naknadno.

Več o projektu, si lahko preberete na: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/popestrimo-solo-pos/

Logos0

Predstavitev aktivnosti Popestrimo šolo

Socialno pedagoška pomoč

Pomoč pri dodatni razlagi, utrjevanju učne snovi, pomoč pri vodenju in iskanju gradiva, pomoč pri načrtovanju učenja Učenec bi razvijal pozitiven odnos do sebe in do drugih ob pomoči mentorja. Učna pomoč bi predstavljala tudi povezovalni člen med otrokom in starši, graditev primernega odnosa in komunikacije, ter privzgajanje primernega delovnega odnosa. Dejavnost je namenjena učencem od 2. do 9. razreda in se bodo izvajale enkrat tedensko v jutranjem času in štirikrat tedensko po pouku.

Delo z Romi

Ure so namenjene dodatni razlagi učne snovi, dodatni pripravi na preverjanje in ocenjevanje znanja, širjenju besednega zaklada in pomoči pri boljšem obvladovanju slovenskega jezika. Ure se bodo izvajale dvakrat tedensko v poznem popoldanskem času za učence od 2. do 9. razreda.
Z igro do znanja angleščine

Dejavnost je namenjena učencem prvih razredov za spoznavanje in učenje angleškega jezika skoz igro, ples, petje… Pri teh dejavnostih učenec ne bo vedel, da jezik organizirano sprejema in ga nadgrajuje. Omenjena aktivnost bo učencem omogočala, da v začetku spoznajo nov jezik in razvijajo zgodnje sporazumevalne zmožnosti ob igri. Učenci bodo pridobivali prve besede v tujem jeziku, se seznanili z njihovo kulturo, tradicijo, običaji in se skozi igro učili.

Šola za nadarjene

Dejavnost je namenjena učencem, ki se želijo naučiti nekaj novega, še bolj zanimivega. Organizirali bomo različne aktivnosti na različnih področjih, kot so slaščičarstvo, arhitektura, obisk parka dinozavrov, obisk adrenalinskega parka na Bukovniškem jezeru, novinarstvo in veliko več.

Vzgoja za medije

Storitve interneta in računalnika omogočajo izjemno učinkovito delo in komunikacijo, če jih uporabljamo s ciljem v točno določene namene. Ker so otroci velikokrat sami doma se zaradi dolgočasja zatečejo k svetovnemu spletu. Vzgoja za medije bi učence v začetku popeljala v svet digitalne tehnologije, medijev pridobivanje informacij ter jih seznanila o nevarnostih na spletu. V sklopu dodatnih ur projekta bodo učenci pridobili osnovna znanja o varovanju spletne zasebnosti, – seznanijo se z možnimi zlorabami spletne identitete, pridobijo informacije, kako ravnati v primeru zlorab osebnih podatkov na internetu. Aktivnosti bi potekale v obliki delavnic:

  • Kako ustvariti varno spletno geslo in vzdevke?
  • Kako varovati zasebnost pri uporabi družabnih omrežij (Premisli, preden se daš na splet)?
  • Spoznavanje možnih zlorab osebnih podatkov na internetu in iskanje rešitev morebitnih težav.

Cilj projekta so pri učencih krepiti odgovornost, vzgoja v mlade, samostojne ter samoiniciativne ljudi,ki bi znali samostojno sodelovati pri pomembnih življenjskih odločitvah.  Podaktivnost bo zajemala tudi obisk kina, ter gledališča.

Mobilne naprave in pouk

Učenci s sabo nosijo vedno več IKT v obliki elektronskih napravic. Šole gledajo na te naprave, kot moteč faktor. V sklopu dodatnih ur bi učence privabili tako, da bi v okviru delavnic podrobneje seznanili z uporabo mobilnih naprav, varno rabo ter upoštevanje pravnih načel uporabe mobilnih telefonov ter zmožnost načrtovanja pouka z uporabo mobilnih naprav. Učence bomo vodili po posameznih področjih, kjer bi se učenci preizkusili sami in pridobljeno znanje tudi pokazali (pridobivanje informacij,izdelava gradiv, slik,videov). Ob tem bi zasledovali naslednje cilje, kot so sposobnost uresničevanja lastnih zamisli, kreativne ideje, dajanje pobud, neodvisnost, inovativnost, samozavest, integriteta ter doseganje zasebnih in delovnih ciljev. Obenem pa je vzgoja za medije odlična priložnost, da bi se učenci medijsko opismenili.

Zeliščarski tabor

Rdeča nit tabora bo zeliščarstvo. Učenci bodo aktivno preživeli čas v naravi ob veliko praktičnega dela in raziskovanja. Z ogledi, pogovori in opazovanjem bodo spoznavali zelišča, ki uspevajo na našem območju. V sklopu tabora bi potekale naslednje dejavnosti: pohod z zeliščarjem, spoznavanje in prepoznavanje zelišč, -razstava zelišč, kulinarične specialitet iz zelišč, dosaditev zeliščnega vrta… Za zaključek tabora bomo  skupaj z učenci, obiskali eko socialno kmetijo Korenika v Šalovcih.

S knjigo na potep

Današnje obvladovanje besedišča učencev je zelo skromno. Izvira pa prav iz pomanjkanja branja, saj se ga učenci zelo neradi lotevajo. Posledica tega pa je težko sporazumevanje v maternem jeziku. Prav zaradi tega bomo s pomočjo projekta organizirali bralne ure, kamor bi vključili čim več učencev. Učencem bomo predstavili predvsem novitete, ki se pojavljajo na knjižnih policah knjigarn, besedila, ki niso obvezna pri pouku in branje del, katere učence zanima. V spomladanskih mesecih pa bomo branje dvignili na novo raven in sicer bi organizirali bralne dneve, kamor bi vključili tudi učence partnerske šole. Samo dogajanje bi potekalo v mestnem parku, ki se nahaja ne daleč od centralne šole.

Plavalne urice

V sklopu projekta bi z učenci nižje stopnje obiskali kopališče. Tam bi se  seznanili s prvimi vodno-plavalnimi koraki. Program bi zajemal pristop k prilagajanju na vodo, ki je osnova za nadaljnje učenje plavanja, hkrati pa otroku krepi samozavest in odločnost pri dejavnostih v vodi. Cilj teh uric je, da otrokom približamo učenje plavanja na igriv in zabaven način.

Pridni prstki

Učenci bodo s pomočjo mentorja posegali po različnih materialih (naravnih, odpadnih….). Ti materiali otroke zelo privlačijo, jih spodbujajo k ustvarjalnosti in s pomočjo njihove domišljije nastajajo čudoviti izdelki. Popestrili bi različne dneve ( pust, velika noč…). Same izdelke bomo razstavili v šolskih prostorih.

Monika Bukovec,
izvajalka projekta »Popestrimo šolo«