PEŠKI BUS – OD MLADOSTI DO STAROSTI  – VARNO V PROMETU

Učenci in učiteljice  od drugega do petega razreda  OŠ II Murska Sobota smo se tudi v  šolskem letu  2014/2015 v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Murska  Sobota in ostalimi OŠ  vključili v izvedbo iniciative »PEŠKI BUS – OD MLADOSTI DO STAROSTI  – VARNI V PROMETU«.

Sodelovali so učenci od drugega do petega razreda. Pri pouku  smo se pogovarjali o načinih prihodov v šolo,  potovalnih navadah in skušali najti rešitve za spreminjanje potovalnih navad (če je le možno hodimo peš, uporabljamo kolo, skiro in  javna prevozna sredstva). Govorili smo tudi o prometni varnosti in o načinih obnašanja v javnih prevoznih sredstvih.

Z namenom, da bi vzpodbudili učence, da pridejo do šole  in iz šole peš,  smo v mesecu oktobru in  maju beležili prihode  v šolo in odhode domov.

Ugotovili smo, da veliko učencev prihaja v šolo peš in pa, da jih peš odhaja celo večje število, kot prihaja v šolo. Zelo majhno število učencev izbira za način prihoda v šolo kolo. Vendar pa je število prihajanj v šolo in odhajanje iz šole z avtom predvsem v drugih in tretjih razredih največje.

Tekom šolskega leta smo se večkrat pogovarjali o prednostih prihajanja in odhajanja iz šole peš in spodbujali učence, da pridejo do šole peš ali s kolesom in ne z avtom.

Meseca maja  smo ponovili  beleženja prihodov v šolo in odhodov domov.  Ugotovili smo, da se je v primerjavi z oktoberskimi beleženji število prihajanj v šolo in odhajanj iz šole peš in s kolesom povečalo v skoraj vseh razredih, medtem, ko se je število prihajanj in odhajanj z avtom v primerjavi z oktoberskim spremljanjem v skoraj vseh razredih zmanjšalo.

Februarja je drugošolce obiskal g. Jože Veren iz  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je izvedel učno uro s predavanjem o Varni vožnji z avtobusom. Učencem ob slikovnem gradivu nazorno prikazal in razložil pravila, ki jih moramo kot potniki v avtobusu upoštevati.

Praktični del Varne vožnje z avtobusom je ob vodenju ga. Mateje Hari zajemal varen odhod do avtobusnega postajališča, vožnjo z mestnim avtobusom Sobočanec, ogled avtobusne postaje Murska Sobota in predstavitev o varni vožnji z avtobusom.

Meseca maja smo učenci in učiteljice prve triade  ob srečanju s starši v  okviru športnih iger izvedli kolesarski poligon spretnostne vožnje. Srečanja se je udeležil tudi policist g. Tomaž Trajbarič, ki je staršem in učencem  spregovoril  o varni vožnji s kolesom in na praktičen način prikazal pravilno namestitev kolesarskih čelad.

Celoletni projekt spreminjanja potovalnih navad na poti v šolo in domov smo 22. 9. 2015 ob Evropskem dnevu brez avtomobila predstavili na Slovenski ulici v  Murski Soboti, kjer smo, poleg prestavitve aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta,  na kolesarskih poligonih preizkusili tudi naše kolesarske spretnosti.

Zapisala:
Mateja Begić