DANES se učimo zunaj : priročnik za dejavnosti v naravi

Danes se učimo zunaj je priročnik, v katerem so zbrane raznolike naloge iz naravoslovja in športa in je namenjen vam, učiteljem in vzgojiteljem in vsem tistim, ki skupine otrok pogosto vodite v naravo. V njem boste zagotovo našli ideje tudi starši in ostali, ki otroke radi popeljete ven, na prosto, na sveži zrak. Ko se odpravite, vzemite s seboj tudi priročnik, ki ga imate sedaj pred seboj, potem pa naravo skupaj navdušeno raziskujte, doživljajte njene lepote, se v njej sproščeno igrajte, prijetno družite in veselo zabavajte. Zagotovo boste v njem vedno našli kakšno nalogo ali vsaj idejo, ki vas bo spodbudila, da naravo skupaj z otroki spoznate na nov, drugačen način. Prilagodite naloge svojemu okolju, izpeljite jih po svoje in vsakič drugače. Otroci vam bodo hvaležni.

Narava je tam,
kjer dolgčas ne obstaja.
Je vsak trenutek drugačna
in vedno privlačna,
je navdih za ideje,
nam bogati življenje,
nas vedno kaj novega nauči,
če le imamo odprte oči.

Odprimo oči in se odpravimo v najlepšo in najboljšo učilnico na svetu – naravo!

 

FORMATIVNO spremljanje na razredni stopnji

Priročnik za učitelje opisuje različna preizkušena ORODJA V PODPORO UČENJU IN POUČEVANJU, ki vam bodo v pomoč, da bi formativno spremljanje lahko zaživelo v razredu. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

V priročniku so predstavljeni primeri iz prakse in so plod sodelovanja učiteljev in pedagoških svetovalk v okviru razvojne naloge Formativno spremljanje/preverjanje.

 

FORMATIVNO spremljanje pri matematiki

V priročniku so opisana različna preizkušena ORODJA V PODPORO UČENJU IN POUČEVANJU MATEMATIKE. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

 

 

FORMATIVNO spremljanje pri zgodovini

V priročniku Formativno spremljanje pri zgodovini so opisane različne učne teme z načeli, strategijami in orodji, ki vam bodo v pomoč, da bi formativno spremljanje lahko zaživelo pri pouku zgodovine. V ospredje je postavljen učenec in njegova vloga pri oblikovanju lastne učne poti.

 

 

 

FORMATIVNO spremljanje v podporo učenju

Učitelji se bodo seznanili z elementi formativnega spremljanja in iskali načine, kako jih čim bolj učinkovito uporabiti v svoji pedagoški praksi.

Priročnik obsega 7 zvezkov, zbranih v mapi. Naslovi zvezkov:
• Zakaj formativno spremljati
• Nameni učenja in kriteriji uspešnosti
• Dokazi
• Povratna informacija
• Vprašanja v podporo učenju
• Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje
• Formativno spremljanje v vrtcu

Vsak zvezek vsebuje:
• teoretični del, ki izpostavlja nekaj bistvenih značilnosti posameznega elementa formativnega spremljanja,
• orodje za refleksijo, ki vodi učitelja v razmislek, kako uspešen je pri uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso, in
• formativno spremljanje v praksi, z različnimi primeri, delovnimi listi ipd., ki jih učitelj ob določenih prilagoditvah lahko prenese na svoj predmet oz. področje.

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem v vrtcih in učiteljem v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah.

 

SPOHN, Margot: Kaj neki tu cveti?

S prenovljeno in razširjeno izdajo priročnika Kaj neki tu cveti? bo prepoznavanje rastlin še preprostejše in zanesljivejše. Več kot 500 rastlinskih vrst bomo zlahka določili po barvnem ključu in obliki cvetov, s pomočjo natančnih opisov ter nazornih fotografij in risb. Knjiga, s katero bodo sprehodi v naravo še vznemirljivejši!

– do 3 fotografije za vsako rastlinsko vrsto
– posebej označeni pomembni prepoznavni znaki
– opisi zamenljivih vrst
– pregled vseh značilnosti cvetnic s fotografijami in risbami
– dodatek: 40 uporabnih rastlin in najbolj uporabne užitne divje rastoče rastline

Priročnik je izšel pri založbi Narava in ga najdete v strokovni knjižnici pod UDK 58 Biologija. Rastlinstvo.

 

JANIS-NORTON, N.: Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo

Verjetno ni staršev, ki se v času odraščanja svojih otrok niso znašli pred vprašanji, kako naj bodo kos vzgojnim izzivom, pa najsi gre za malčkove izpade trme ali pa za najstnikovo prekoračenje začrtanih mej.

Knjiga Starševstvo v petih strategijah prikazuje, kako zaustaviti neprimerno vedenje otrok, kako mlade prepričati, da naredijo, kar smo ji naročili, kako zmanjšati upiranje ter slabo vedenje otrok in še marsikaj drugega.

Avtorica v priročniku bralca postopoma vodi od problema do rešitve, vmes pa ga spodbuja s primeri in uri s številnimi vajami, ki ga vodijo do zastavljenega cilja.

Dragoceno branje za mirnejše in srečnejše življenje vseh družinskih članov!

 

BAJD, Barbara: Pleveli

Pod besedo plevel razumemo rastline, ki rastejo samoniklo na vrtu ali njivi med rastlinami, ki jih gojimo za prehrano ljudi in domačih živali. Plevel zato večinoma ni zaželen, saj jemlje kulturnim rastlinam prostor, svetlobo, vodo in mineralne snovi. Zaradi zatiranja s herbicidi nekaterim vrstam grozi izumrtje, hkrati pa pojavljajo tudi nove, odpornejše vrste plevela. Mnogo plevelov uvrščamo med invazivne rastline, ki smo jih nehote prinesli k nam iz drugih dežel in celin. Nekatere vrste plevela gojimo kot okrasne rastline na vrtu ali v cvetličnih lončkih.

Čeprav plevelu pripisujemo večinoma negativne lastnosti (nekatere vrste vsebujejo tudi strupene snovi), pa imajo tudi veliko dobrih lastnosti in so za človeka lahko koristni. Pleveli kopičijo različne mineralne snovi in so pomembni za bogatenje prsti, zato jih uporabljamo kot gnojilo. Nekateri vsebujejo zdravilne učinkovine jih uporabljamo za zdravljenje različnih zdravstvenih težav in tudi v prehrani, saj so poleg mineralnih snovi tudi bogat vir vitaminov (npr. navadna zvezdica, vejicati rogovilček, navadni tolščak, bela metlika).
Pleveli lahko dajejo zavetje in pašo mnogim žuželkam, kot so na primer čebele, čmrlji ter metulji in spadajo med medonosne rastline.

V knjigi je zbranih in opisanih 45 vrst plevelov. Knjigo najdemo v strokovni knjižnici pod UDK 63 Kmetijstvo.

 

VKLJUČUJOČA šola

V vrtcih in šolah se vsakodnevno soočate s kompleksnimi izzivi, ki so med drugim tudi odraz raznolikosti otrok. Pri uresničevanju koncepta inkluzije v najširšem smislu želimo šolam nuditi oporo in podporo, zato smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili priročnik Vključujoča šola.

Priročnik vsebuje 6 zvezkov z naslovi:
– Zakaj vključujoča šola,
– Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu,
– Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost,
– Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost,
– Tudi učitelji smo učenci,
– Vključevanje v vrtcu.

Kaj želimo?
– Slišati vsakega učenca.
– Podpreti vsakega učitelja.
– Ustvariti okolje, v katerem se bodo vsi počutili sprejete in vključene ter bodo lahko razvijali svoje potenciale.